• 01
  • 02
  • 03
  • 04

ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Σήμερα υπάρχουν 3 είδη κατασκευών:

Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα:

Πρόκειται για τις συνήθεις κατασκευές με βάση τις οποίες έχουν κατασκευαστεί τα περισσότερα κτίρια στην Κεφαλονιά. Είναι οι κατασκευές από μπετόν και σιδηροπλισμό, που έχουν κυριαρχήσει σε ολόκληρη την Ελλάδα και πάνω στην μελέτη των οποίων έχει βασιστεί και εξελιχθεί και ο σημερινός εν ισχύ αντισεισμικός κανονισμός.

Οι κατασκευές αυτού του είδους πλέον με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές και τα υλικά που έχουν δημιουργηθεί και προσαρμοστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις για την ενίσχυσή τους, έχουν δώσει αρκετά καλή συμπεριφορά στους σεισμούς. Ωστόσο, πάντα παρουσιάζουν μειονεκτήματα ως προς την αντισεισμικότητα σε σχέση με τις μεταλλικές και τις ξύλινες κατασκευές, Επίσης, παρουσιάζουν μειωμένη ικανότητα να δώσουν μεγάλα ανοίγματα χωρίς υποστύλωμα, ενώ η κανονικότητά τους επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την σεισμική τους συμπεριφορά.

Στις κατασκευές αυτές εφαρμόζονται και οι μεγαλύτεροι συντελεστές ασφαλείας, λόγω της αβεβαιότητας της αντοχής του χρησιμοποιούμενου μπετόν, αλλά και του τρόπου σύνδεσης και αγκύρωσης του σιδηροπλισμού.

Μεταλλικές κατασκευές:

Οι κατασκευές αυτές κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος στη χώρα μας, σε σχέση με το οπλισμένο σκυρόδεμα, λόγω της υψηλής αντισεισμικής τους αντοχής, αλλά και για την δυνατότητα επίτευξης υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Είναι κατασκευές που εμφανίζονται με πολλές μορφές όσον αφορά στον τρόπο δόμησης του σκελετού, αλλά και τις εξωτερικής τοιχοποιίας. Με προτεινόμενες τις σύμμεικτες, από δοκούς τύπου Η, κοιλοδοκούς για υποστυλώματα και πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αλλά και τοιχοποιίες από πολυστερίνη και δομικό πλέγμα, με πολύ ικανοποιητική αντοχή και θερμική απόδοση.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην Αμερική και την Ιαπωνία, χώρες με ισχυρούς σεισμούς, όλοι οι ουρανοξύστες, κτίρια με αυξημένες απαιτήσεις, είναι κατασκευασμένοι από μέταλλο.

Στα θετικά αυτών των κατασκευών συγκαταλέγεται και το κόστος κατασκευής που γενικά είναι μικρότερο από αυτών με οπλισμένο σκυρόδεμα, ειδικά για τις κατασκευές με αρκετά τετραγωνικά, ο μικρός χρόνος που απαιτείται για την κατασκευή, αλλά και το μικρό κόστος συντήρησης και λειτουργίας, αναλογιζόμενοι και την υψηλή θερμική απόδοση. Ενώ οπτικά οι κατασκευές αυτές έχουν εξελιχθεί και ομοιάζουν με αυτές από οπλισμένο σκυρόδεμα. Μετά την ολοκλήρωσή τους, δύσκολα ο μη ειδικός μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά.

Ξύλινες κατασκευές:

Οι κατασκευές αυτού του είδους χρησιμοποιήθηκαν μετά το σεισμό του 1953 για τη στέγαση μεγάλου μέρους των σεισμοπαθών. Οι ίδιες κατασκευές παρά τα άλλα προβλήματά τους, ακόμα και σήμερα αντέχουν και χρησιμοποιήθηκαν από πολλούς κατά τις δύσκολες μέρες που άλλες κατασκευές είχαν πάθει μεγάλες ζημιές.

Από τότε, πολλά έχουν αλλάξει. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν εκσυγχρονιστεί και πλέον αποτελούν έναν σημαντικό και ανταγωνιστικό τρόπο κατασκευής σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές. Κυρίως, λόγω του αντισεισμικού τους χαρακτήρα, του κόστους που είναι σαφώς χαμηλότερο, του χρόνου κατασκευής που είναι και αυτός πολύ μικρότερος σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές. Αλλά και της υψηλής ενεργειακής απόδοσης που επιτυγχάνεται, με τη χρήση κατάλληλων υλικών.

Οι κατασκευές αυτές είναι ιδανικές για κτίρια μέχρι δυο ορόφους και για προσθήκες καθ' ύψος, ενώ στο εξωτερικό η χρήση τους είναι ευρεία, τόσο σε σεισμογενείς περιοχές, όσο και σε περιοχές με έντονη υγρασία και χαμηλές θερμοκρασίες. Οπτικά, σαν τελικό αποτέλεσμα ομοιάζουν πλέον με κατασκευές όλων των άλλων ειδών, χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη διαφοροποίηση.