• 01
 • 02
 • 03
 • 04

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το τεχνικό μας γραφείο παρέχει μια πλήρη γκάμα υπηρεσιών που αφορούν την κατασκευή σας. Βρισκόμαστε δίπλα σας κάθε στιγμή, από την αρχή, μέχρι και την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών και την συντήρηση της κατασκευής, όπου απαιτείται. Στόχος, μέσα από τους εξειδικευμένους σε κάθε αντικείμενο συνεργάτες, να δίνεται η κατάλληλη λύση σε κάθε θέμα, αλλά και η ύπαρξη συντονισμού, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 • Τοπογραφική αποτύπωση
 • Μελέτη και σχεδιασμός κατοικιών & επαγγελματικών χώρων
 • Άδειες λειτουργίας και λοιπές εγκρίσεις:
 • Στατικός έλεγχος και ενίσχυση κατασκευών
 • Διατηρητέα
 • Ενεργειακές κατασκευές
 • Ανακαινίσεις και διακοσμήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων
 • Επίβλεψη κάθε είδους κατασκευών
 • Υλοποίηση κατασκευών
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Τοπογραφική αποτύπωση:

Σε συνεργασία με υπεύθυνο τεχνικό γραφείο, αναλαμβάνουμε την τοπογραφική αποτύπωση του οικοπέδου ή γηπέδου σας, για μεταβίβαση ή έκδοση οικοδομικής αδείας. Σας ενημερώνουμε για τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις δόμησης εντός αυτού, παρέχοντας στον μελετητή μηχανικό την πλήρη εικόνα που χρειάζεται προκειμένου να προχωρήσει στο σχεδιασμό της κατασκευής σας. Επίσης, αναλαμβάνουμε τον έλεγχο υπαρχόντων τοπογραφικών και την συμπλήρωσή τους με όσα προβλέπονται πλέον για την έκδοση οικοδομικής άδειας, την εφαρμογή ρυμοτομικών, απαλλοτριώσεων, γραμμών αιγιαλού κ.λ.π. Οι τοπογραφικές αποτυπώσεις που παρέχουμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τις διαδικασίες εθνικού κτηματολογίου, αλλά και για την ένταξη στον Ν4178/2013.

Μελέτη και σχεδιασμός κατοικιών & επαγγελματικών χώρων:

Τη βάση για μια σωστή κατασκευή αποτελεί η εξ αρχής μελέτη αυτής. Εμείς αναλαμβάνουμε να πραγματοποιήσουμε αυτή τη μελέτη, από το σχεδιασμό μέχρι την πλήρη έκδοση της οικοδομικής σας άδειας. Το μόνο που θέλουμε από εσάς είναι να μας δώσετε τις δικές σας απαιτήσεις. Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε από τις λύσεις που θα προτείνουμε σε εσάς βελτιώνοντάς τις παράλληλα και προσαρμόζοντάς τις ακριβώς στα δικά σας κριτήρια και ανάγκες. Όλα τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς.

Σχεδιάζουμε για εσάς πάντα με βάση τα υψηλότερα στάνταρ. Δίνουμε βάρος στη μέγιστη λειτουργικότητα κάθε κατασκευής, προσέχοντας ιδιαίτερα τη χρηστικότητα των χώρων και στην εύκολη πρόσβαση σε αυτούς. Ακολουθούμε πιστά τις προδιαγραφές που εξασφαλίζουν μια άνετη διαβίωση και εκμεταλλευόμαστε όλες τις πρόσθετες δυνατότητες που μας παρέχει η σωστή γνώση κανονισμών και σύγχρονης τεχνολογίας, δίνοντας πάντα στον πελάτη μας την πραγματική εικόνα για αυτό που θα δημιουργηθεί.

Ακολουθούμε την τεχνολογική εξέλιξη και δημιουργούμε σε απόλυτη συμβατότητα σε αυτή, καθιστώντας τα οικοδομήματα έτοιμα να ικανοποιήσουν εύκολα και χρηστικά τις τεχνολογικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, χωρίς πρόσθετες εργασίες που κοστίζουν και αλλοιώνουν την αισθητική του χώρου. Σχεδιάζουμε από πριν προβλέποντας τις ανάγκες του μέλλοντος.

Έχοντας την απόλυτη συναίσθηση της περιοχής και του χώρου στον οποίο οικοδομούμε, χρησιμοποιούμε τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές στο στατικό και αντισεισμικό σχεδιασμό κάθε οικοδομήματος, εξασφαλίζοντας ότι αυτό θα συμπεριφερθεί σωστά σε κάθε ουσιαστικό κίνδυνο που θα κλιθεί να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της ύπαρξής του. Παρουσιάζουμε στον πελάτη μας λύσεις βασισμένες σε ειδικευμένες γνώσεις της Δομοστατικής, αλλά και της Αντισεισμικής τεχνολογίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με βάση τις οποίες δημιουργήθηκε και το πιο πρόσφατος οικοδομικός κανονισμός, εξαλείφοντας κάθε κίνδυνο.

Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη, σχεδιάζοντας με σκυρόδεμα, μέταλλο ή ξύλο, αλλά και συνδυασμό τους. Χρησιμοποιούμε το τελειότερο πρόγραμμα σχεδιασμού της αγοράς, αλλά και ελέγχουμε παράλληλα κάθε αποτέλεσμα με βάση την πραγματική γνώση και εμπειρία που παρέχει η πολύχρονη εκπαίδευση στο χώρο και μέσα από το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας στον τομέα των κατασκευών Ε.Μ.Π.

Αναλαμβάνουμε για εσάς εκτός από το σχεδιασμό της κατασκευής, όλες τις χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για την πλήρη έκδοση της άδειας όπως αιτήσεις, επιμέρους άδειες από υπηρεσίες, καθώς και βεβαιώσεις που απαιτούνται στα διάφορα στάδια υποβολής της μελέτης. Με όλες τις αρχιτεκτονικές, στατικές, ενεργειακές και μηχανολογικές μελέτες που απαιτούνται. Παραδίδουμε σε εσάς την άδεια, έτοιμη για πλήρη εφαρμογή, χωρίς πρόσθετες αλλαγές και παρεκκλίσεις.

Άδειες λειτουργίας και λοιπές εγκρίσεις:

Μια μεγάλη κατηγορία επαγγελματικών χώρων και ειδικών κτιρίων απαιτεί άδεια λειτουργίας, όπως άδεια λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχείων, επιπλωμένων διαμερισμάτων και επαύλεων μέσω Ε.Ο.Τ. κ.λ.π., με διαδικασίες που συνήθως είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Αναλαμβάνουμε όλες αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για εσάς, προκειμένου η κατασκευή σας να είναι σύμφωνη με όλες τις απαιτούμενες διατάξεις και να έχετε «το κεφάλι σας ήσυχο» σε κάθε περίπτωση.

Στατικός έλεγχος και ενίσχυση κατασκευών:

Κατά τη διάρκεια της ζωής της, είτε λόγω κάποιου έντονου φυσικού φαινομένου όπως σεισμός, είτε λόγο διάβρωσης, είτε λόγω της σκέψης για προσθήκες καθ' ύψος, είναι αναγκαίος ο στατικός έλεγχος μιας κατασκευής, βάση της υπάρχουσας κατάστασής της. Η διαδικασία αυτή γίνεται σε συνεργασία με εξειδικευμένο τεχνικό γραφείο που ειδικεύεται με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων στον έλεγχο αυτών των κατασκευών. Οι μέθοδοι αυτοί διακρίνονται σε καταστροφικές και μη καταστροφικές, με μαγνητογραφίες οπλισμού, πυρονοληψίες, εξόλκευση ύλου κ.λ.π. Μετά τον προσδιορισμό των υλικών, γίνεται η προσωμείωση της κατασκευής με υπολογιστικό πρόγραμμα και προσδιορισμός της αντοχής, ενώ όπου απαιτείται προτείνονται λεπτομερείς ενισχύσεις, ώστε η κατασκευή να είναι σύμφωνη με τις σύγχρονες αντισεισμικές και στατικές προδιαγραφές.

Διατηρητέα:

Η έντονη σεισμική δραστηριότητα της περιοχής μας έχει ως αποτέλεσμα τα εναπομείναντα κτήρια παλαιότερων εποχών να αποτελούν πλέον κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Η ύπαρξη ελάχιστων κτηρίων πριν από το σεισμό του 1953 τα καθιστά αυτόματα ως απομεινάρια άλλων εποχών, αξιόλογα προς συντήρηση και ενίσχυση, για τη διατήρηση της σύνδεσης με το παρελθόν.

Αναλαμβάνουμε για εσάς πλήρως τις διαδικασίες ανάδειξης ενός διατηρητέου κτίσματος, από την κήρυξή και τον χαρακτηρισμό του, την μελέτη αποκατάστασης και την εφαρμογής της. Σας παρουσιάζουμε μια πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη για το κόστος της υλοποίησης, αλλά και προτάσεις οικονομικής εκμετάλλευσης. Εργαζόμαστε πάντα με βάση το σεβασμό στο παρελθόν και τον περιβάλλοντα χώρο, αλλά και στη λογική ότι οι ανέσεις του παρόντος και του μέλλοντος πρέπει να υπάρχουν σε κάθε σύγχρονο ή ανακαινισμένο οικοδόμημα.

Ενεργειακές κατασκευές:

Η ενεργειακή εξοικονόμηση είναι το ζητούμενο πλέον στις κατασκευές, καθώς μετά το κόστος κατασκευής, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ο σωστός ενεργειακός σχεδιασμός και η χρήση των κατάλληλων υλικών εξασφαλίζει τις μικρότερες δυνατές απαιτήσεις σε κατανάλωση ενέργειας, προκειμένου να εξασφαλίζονται οι ιδανικές συνθήκες διαβίωσης. Και αυτό είναι ένα από τα πρώτα μελήματά μας!

Ανακαινίσεις και διακοσμήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων:

Σε συνεργασία με έμπειρο διακοσμητή που έχει εργαστεί σε πολλές εταιρίες francise ολόκληρης της Ελλάδας, δίνουμε την δυνατότητα για ανακαίνιση και διακόσμηση της κατοικίας, αλλά και του επαγγελματικού σας χώρου, γρήγορα και οικονομικά.

Επίβλεψη κάθε είδους κατασκευών:

Μετά την εκπόνηση μιας μελέτης, το επόμενο σημαντικό βήμα αποτελεί η εφαρμογή της. Για την πλήρη εκμετάλλευση όλων των πλεονεκτημάτων ενός σωστού σχεδιασμού, απαιτείται ο σωστός και διαρκής έλεγχος σε όλα τα στάδια της εφαρμογής της, προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα από κακοτεχνίες.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την πλήρη εφαρμογή της εκπονούμενης μελέτης και προχωράμε ένα βήμα περισσότερο, συνεργαζόμενοι αποκλειστικά με έμπειρα, αξιόπιστα συνεργία. Έτσι διασφαλίζεται η ποιότητα της κατασκευής και η πλήρης αξιοποίηση της μελέτης της.

Βρισκόμαστε κοντά σας σε κάθε στάδιο της κατασκευής, τόσο για να ελέγξουμε αν πληρούνται οι προδιαγραφές σχεδιασμού, όσο και για να σας προτείνουμε την καλύτερη λύση για την εσωτερική και αξιοποίηση διαμόρφωση των χώρων, με χρήση καλαίσθητων και ποιοτικών υλικών.

Υλοποίηση κατασκευών:

Αν η υλοποίηση μιας κατασκευής σας φαίνεται βουνό, τότε μπορούμε να σας απαλλάξουμε από αυτό το δύσκολο έργο. Αναλαμβάνουμε να εφαρμόσουμε πλήρως την μελέτη κατασκευής, χρησιμοποιώντας υπεύθυνα συνεργία σε κάθε στάδιο αυτής. Κάνουμε πράξη τις επιλογές σας και σας παραδίδουμε στο συντομότερο χρονικό διάστημα το έργο ολοκληρωμένο. Εσείς απλά επιλέγετε τις λεπτομέρειες και καλείστε να δώσετε τον προσωπικό σας τόνο όπου αυτό απαιτείται. Εμείς διασφαλίζουμε τη σωστή κατασκευή, τοποθέτηση και λειτουργία, απαλλάσσοντας σας από την προβληματική συνεργασία με επιμέρους συνεργία που για ιδιώτες μπορεί να πάρει μέχρι και αρκετά χρόνια. Εξοικονομούμε για εσάς χρόνο και χρήμα, ενώ ανεβάζουμε τα στάνταρ της ποιότητας που μόνο η γνώση του αντικειμένου της οικοδομής μπορεί να εξασφαλίσει. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζουμε την εξ αρχής εκπονούμενη οικονομοτεχνική μελέτη για να γνωρίζει ο πελάτης μας ακριβώς τι και πόσο θα κοστίσει.

Εφαρμόζουμε τη λογική του «με το κλειδί στο χέρι», προσθέτοντας παράλληλα τον δικό σας προσωπικό τόνο και αφαιρώντας τα συνήθη μειονεκτήματα πρόχειρων κατασκευών που πολλές φορές η επιλογή μη υπεύθυνων συνεργατών δημιουργεί. Παράλληλα αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη για την περαίωση των εργασιών χωρίς παρεκκλίσεις από το αρχικό σχέδιο και χωρίς εκπτώσεις σε σχέση με αυτό που παρουσιάζεται ως ολοκληρωμένο σχέδιο υλοποίησης.

Τακτοποίηση αυθαιρέτων:

Εφαρμόζουμε για εσάς τις διαδικασίες ένταξης στον Ν4178/2013 προκειμένου να απαλλαγείτε από τον άγχος μιας αυθαίρετης κατασκευής, αλλά και να επωφεληθείτε του οφέλους του συγκεκριμένου νόμου. Εκδίδουμε για εσάς τις αντίστοιχες βεβαιώσεις νομιμότητας ή τακτοποίησης κατασκευής, οι οποίες απαιτούνται σε μεταβιβάσεις ιδιοκτησιών. Και όλα αυτά, γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.